Aktuellt

Nu börjar vi med sandsopningen

2019-03-26

Nu blir våra gator samt gång- och cykelvägar vårfina. Pershagen, Brunnsäng och centrum blir först ut i år med sandsopningen.

Turordning för områden tätorten

Sandsopningen kommer att ske med två stora lag som kör ”allt” i varje område innan man tar sig an nästa område. Det kommer att vara ett lag som sopar områdena på var sin sida av kanalen. Det tar 3-5 dagar per område, förutsatt att det inte regnar för mycket eller snöar.

Västra sidan: 

Pershagen, Södra, Saltskog, Mariekälla, Västergård, Hovsjö, Geneta, Blombacka, Bårsta, Karlhov, Ronna samt Lina.

Östra sidan:

Östra Ritorp & Norra Brunnsäng,  Nydala & Ragnhildsborg & västra Ritorp, Grusåsen & södra Brunnsäng, Rosenlund &Viksängen, Östertälje, Fornhöjden, Glasberga samt Oxelgrenshage & Moraberg

Centrum sandsopas parallellt med områdena.

Skolorna planeras att sandsopas under påsklovet.

Kommundelarna:

Sandsopningen börjar i Järna kommundel med fokus på gång- och cykelvägar i första hand. Därefter är det Mölnbo, Hölö-Mörkö & Enhörnas tur.

Skolorna planeras att sopas under påsklovet.

 

Läs mer om hur vi jobbar med gator