Aktuellt

Nu börjar vi med sandsopningen

2020-03-23

Nu blir våra gator samt gång- och cykelvägar vårfina. I år blir Östertälje, Karlhov och centrum först ut med sandsopningen.

Turordning för områden i tätorten

Sandsopningen kommer att ske med två stora lag som kör ”allt” i varje område innan man tar sig an nästa område. Det kommer att vara ett lag som sopar områdena på var sin sida av kanalen. Förutsatt att det inte regnar för mycket eller snöar så tar det 3-5 dagar per område och ungefär 6-8 veckor för hela tätorten att bli klar. 

Västra sidan: 

Karlhov, Lina, Ronna, Bårsta & Blombacka, Västergård, Mariekälla, Saltskog, Hovsjö, Pershagen, Södra

Östra sidan:

Östertälje, Fornhöjden, Glasberga, Östra Ritorp & norra Brunnsäng, Nydala & Ragnhildsborg & Västra delen av Ritorp, Grusåsen & Södra delen av Brunnsäng, Rosenlund & Viksängen, Oxelgrenshagen & Moraberg.

Centrum sandsopas parallellt med områdena.

Skolorna planeras att sandsopas under påsklovet.

Kommundelarna:

Sandsopningen börjar i Järna kommundel med fokus på gång- och cykelvägar i första hand. Därefter är det Enhörna, Mölnbo och Hölö-Mörkö.

Skolorna planeras att sopas under påsklovet.

 

Läs mer om hur vi jobbar med skötsel av gator