Aktuellt

Nu byggs den nya GC-vägen mellan Södertälje och Nykvarn

2020-07-09

Nu påbörjas bygget av den nya regionala gång- och cykelvägen mellan Södertälje och Nykvarn. Den ska gå från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje.

Efter upphandling enligt LOU har nu entreprenören Peter Boy tilldelats uppdraget att bygga gång- och cykelvägen som ska börja vid Mörbyvägen i Mörby (Nykvarn) och sluta vid Hantverksvägen i Vasa (Södertälje). Sträckan är 5,9 km och får belysning hela vägen. Gång- och cykelvägen byggs till största del på den gamla banvallen där tågtrafiken gick innan Svealandsbanan byggdes och blir nära fyra meter bred.

Arbetet påbörjades i juli och pågå fram till vecka 45 i november. Hela sträckan kommer att vara avstängd under denna period.

Byggtrafik i form av olika maskiner och lastbilar kommer att trafikera den gamla banvallen. 

Vägen som leder fram till Lillstugan och grusplanen norr om vägen kommer att korsas av byggtrafik. Detta påverkar inte framkomligheten, men vi vill uppmärksamma allmänheten så att hänsyn och försiktighet visas. Beträdande av banvallen sker på egen risk.

 

Kontaktpersoner

Arbetsledning:

Magnus Bergman, WSP Management 070-688 66 88

Ola Larsson, Stadsbyggnadsteknik, 070-446 55 00

 

Kontaktpersoner Södertälje kommun:

Alexander Spasojevic, byggprojektledare, 08-52303833

Per Bråmå, gatu- och trafikingenjör, 08-52303054