Aktuellt

Nu får sista området i tätorten ändrade hastighetsgränser

2020-10-15

Omskyltning pågår i det sista stora området i Södertälje tätort om för nya hastighetsgränserna 40 km/tim och 60 km/tim.

När det området är klart kommer hela tätortens gator, förutom två kortare sträckor, ha gällande hastighetsgränserna 40 km/tim och 60 km/tim – gator som tidigare främst har haft 50 km/tim och 70 km/tim.

Sträckor som nu får de nya hastighetsbegränsningarna är del av Verkstadsvägen, Viksängsleden, Grödingevägen, del av Glasbergvägen, Fornhöjdsvägen, Nynäsvägen samt Hertig Carls väg.

De två återstående sträckorna, som inte än har skyltats om, behöver först fysiska åtgärder i gaturummet för säkrare passage. Dessa två sträckor finns vid Genetaleden - Hovsjövägen samt Nyköpingsvägen - Stålhamravägen.  

Arbetet med att se över hastighetsgränser ingår i vårt arbete med kommunens Hastighetsplan. Den grundar sig i Nollvisionen som all trafiksäkerhetsarbete i Sverige utgår ifrån. Nollvisionen är fastställd genom ett beslut i riksdagen och arbetar för bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.

Vår Hastighetsplan är dessutom en del av ”Rätt fart i staden”. Det är en metod för att se över hastighetssystemet i hela Sverige genom att tydliggöra kopplingen mellan gatans utformning och tillåten hastighet så att "hastigheten anpassas till den grad av krockvåld som människan tål".

Vi behöver tillsammans arbeta för att alla ska känna sig trygga i trafiken både genom utformning av gator men också genom beteendet i trafiken.

Läs mer om hur Södertälje kommun arbetar med trafiksäkerhet

Karta visar sträckor med ny hastighetsbegränsning