Aktuellt

Gång- och cykelväg till Salem invigd

2022-09-01

Nu kan du cykla mellan Salem och Södertälje! Idag, torsdag 1 september, invigdes den nya bron över Dånviken, vilken knyter ihop Salem och Södertäljes nybyggda cykelvägar och bildar ett nytt regionalt cykelstråk.

Den nya regionala cykelvägen är totalt cirka 2,2 km lång och är en viktig satsning för att koppla samman möjligheterna att ta sig mellan regionens kommuner till fots eller på cykel.

- Satsningar på gång- och cykelvägar är bra för hälsan och klimatet, när det leder till att vi får fler att cykla. Det känns kul att vi nu landat en bra cykelförbindelse mellan Salem och Södertälje! Vi bygger broar mellan våra kommuner och invånare, säger Tage Gripenstam, ordförande i tekniska nämnden i Södertälje kommun.

Underlättar för pendlare

Under 2021 byggde Södertälje kommun klart den 1,2 kilometer långa gång- och cykelbanan som startar från riksväg 225 i höjd med Gärtuna, och går längs med järnvägen. Salems kommun har byggt, förutom en gång- och cykelväg på deras kommunsida, även bron över Dånviken som blev klar under sommaren 2022. Gång- och cykelbron är cirka 42 meter lång och är i rostfritt stål och betong, en konstruktion som medför att bron blir underhållsfri och har en lång livslängd.

- Det har tagit många år att färdigställa bron, men nu är den äntligen klar och vi är väldigt glada över att kunna erbjuda ett enkelt och tryggt sätt att ta sig över till grannkommunen. Salems kommun har många invånare som arbetar i Södertälje och Dånviksbron bidrar till en bättre framkomlighet som vi hoppas leder till att fler väljer cykeln över bilen, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande för kommunstyrelsens tekniska utskott.

Cykelbron invigdes under torsdagen 1 september av politiker från både Salems och Södertälje kommun, tillsammans med inbjudna tjänstepersoner och press.

Tage Gripenstam (C), Södertälje kommun, och Rickard Livén (M) för Salems kommun höll invigningstal och klippte bandet för att officiellt inviga den nya bron och gång- och cykelvägen. Foto: Södertälje kommun

Film på en del av sträckan på den nya gång- och cykelvägen, som delvis går längs med vattnet.