Aktuellt

Ny gång- och cykelväg mot Enhörna

2022-09-19

Nu byggs en helt ny gång- och cykelväg längs Enhörnaleden. Den kommer starta från Lina och ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid Malmsjön.

Det finns idag ingen gång- och cykelväg längs med Enhörnaleden (väg 522), mellan Lina och Nya Malmsjöbadet, något som är efterlängtat av många. En ny gång- och cykelväg kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö för gående och cyklister längs vägen.

Arbetet med gång- och cykelvägen kommer att genomföras i två etapper. Nu under hösten 2022 kommer man påbörja byggnation av den första etappen mellan gångtunneln i Lina och ridskolan. Denna del kommer att asfalteras till våren, efter vinteruppehållet.

Därefter bygger man etapp två, från ridskolan och till Malmsjön, där den ansluter till den befintliga gång- och cykelvägen som fortsätter längs med Enhörnaleden. Den sista etappen beräknas bli klar under slutet av 2023.

Gång- och cykelvägen kommer att bli tre meter bred och separeras från vägen med en sju meter grön remsa. Sträckan blir belyst.

Byggentreprenör är Peab.

Den röda linjen markerar den nya gång- och cykelvägen som ska byggas längs Enhörnaleden.