Aktuellt

Ny gång- och cykelväg till Salem

2021-07-07

Nu har Södertälje byggt sin del av gång- och cykelvägen som ska gå till Salem. När Salems kommun har byggt bron över vattendraget samt sträckningen på deras kommunmark, kan du ta cykeln eller promenera mellan Salem och Södertälje.

Under våren har Södertälje kommun byggt en sträcka om 1,2 km fram till kommungränsen till Salem. Med start från riksväg 225 i höjd med Gärtuna, och längs med järnvägen, går sträckningen. (Se den lila markeringen på kartan)

Men riktigt än kan du inte cykla hela vägen till Salem. Salems kommun ska bygga en bro över vattendraget, samt resterande sträckning av gång- och cykelvägen på deras kommunmark.

Längs med gång- och cykelvägen finns några sittbänkar där man kan vila sig en stund. Det kommer också att vara belyst när hela sträckningen är färdigbyggd.