Aktuellt

Ombyggnation av korsning längs med Tvetavägen i Järna

2023-03-14

Vi bygger om en korsning för att ansluta det nya bostadsområdet Norra Myrstugan i Kallfors, Järna, till Tvetavägen.

För att det nya bostadsområdet ska få en infart från Tvetavägen (Trafikverkets väg 515) bygger vi om T-korsningen vid infarten till Kallfors golfbana till en fyrvägskorsning. Korsningen kommer att knyta ihop Östra och Västra Kallfors.

I arbetet kommer vi också bygga två nya busshållplatser i vardera riktningen längs med Tvetavägen. Hållplatserna kommer även får gångbaneanslutningar till de befintliga gångbanorna på båda sidorna av vägen.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten för fordonstrafik, då vi kommer att sänka hastigheten vid arbetsplatsen under byggnationstiden.

Arbetet påbörjas under mars och pågår till och med maj 2023.