Aktuellt

Nya busshållplatser på Oxbacksleden

2022-11-10

Nu har byggnationen av nya busshållplatser startat inför starten av snabbussar. Trafiken påverkas något under byggnationstiden.

Under sommaren och hösten 2022 har fem hållplatser tillkommit för att möjliggöra för nya busslinjer som Region Stockholm planerar för tillsammans med Nobina och Södertälje kommun.

Flera oanvända hållplatser fanns redan innan på den planerade sträckan och dessa har under sensommaren byggts om så att de är tillgänglighetsanpassade. Det gäller hållplatser vid Scania Centralkontor (hållplatsläge söder om Genetaleden), Strömskog (vid Scania växellådor) samt Granpark (norr om rondellen).

De helt nya hållplatserna som tillkommit finns längs med Ängsgatan, vid Bårstafältet (som får hållplatsnamn Karlhovsbacken) och sist ut nu är alltså hållplatserna vid Oxbacksleden (som får hållplatsnamn Oxbacksgatan).

Biltrafiken på Oxbackleden kommer vara öppen i båda riktningarna men får begränsad framkomlighet då en fil kommer vara stängd åt vartdera håller. Arbetet beräknas vara klart 12 december.

Läs mer om satsningen på kollektivtrafiken i Södertälje