Aktuellt

Övergångsställe på Erik Dahlbergs väg blir gångpassage

2020-11-30

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms det aktuella övergångsstället i sin nuvarande utformning osäkert för gående. Det görs tillfälligt om till en gångpassage i väntan på större ombyggnad av Erik Dahlbergs väg.

Övergångsstället som korsar Erik Dahlbergs väg vid Rosenborgsskolan är idag skyltad med endast ett trafikmärke i mittrefugen och placerad på ett ställe som försvårar för ytterligare skyltning. Sikten skyms bland annat av stora träd som växer utmed vägen. Som en tillfällig trafiksäkerhetsåtgärd gör vi nu om övergångsstället till gångpassage genom att ta bort skylten samt slipa bort det som kvarstår av den vita målningen på asfalten.

Gångpassage är en plats utefter en väg där olika åtgärder underlättar för gående som med till exempel barnvagn, rullator eller rullstol ska att korsa körbanan. Gångpassager har sänkt kantsten, men saknar vägmärken och målning. På en gångpassage har gående väjningsplikt, men fordonsförare ska anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska få tillfälle att passera på ett säkert sätt. Oavsett var gående korsar en väg behövs samspel i trafiken - en bra grundregel är att hålla ögonkontakt med de andra trafikanterna och visa hänsyn i möten.

Den åtgärd vi nu gör är tillfällig i väntan på att Telge Nät slutför sitt arbete med att byta ut högspänningsledningar utmed Erik Dahlbergs väg. Sen är det dags för hela sträckan från Idrottsvägen till Birkakorset att åtgärdas med ny beläggning, kantstenar, planteringar och trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, där bland annat övergångsställen ses över.

Övergångsställe vid Erik Dahlbergs väg