Aktuellt

Parkeringsdäcket bakom stadshuset är klar

2019-12-02

Från och med idag kan man parkera på parkeringsdäcket Pilen bakom stadshuset. Sammanlagt finns det 55 platser på det nya däcket.

På P-däckets övre plan kommer allmänheten att kunna parkera. Det undre planet är till för kommunens poolbilar och tjänstebilar. De 55 platserna på det övre planet kommer att fördelade på:

  • 48 st allmänna parkeringar
  • 4 st allmänna El-laddplatser - på dessa får endast el-bilar eller elladdhybrider parkera. Kravet för att använda platsen är att man ska ladda fordonet under parkeringstiden. De som parkerar ska även betala parkeringsavgift under den tid som man parkerar.
  • 2 st Handikapplatser
  • 1 st MC parkering

Avgiften på de allmänna parkeringsplatserna är enligt zontaxa vit, vilket innebär sju kronor i timmen, mån-fre 08.00-18.00 samt lördag 08.00-16.00. Övrig tid är avgiftsfri. Handikapplatserna är avgiftsfria

Lilla parkeringen på Parkgatan (Rönnen) samt Centralplan

De parkeringsytor som idag har använts som uppställning för kommunens poolbilar och tjänstebilar kommer att återgå som allmänna parkeringar. 

Det innebär att det kommer att finnas många fler parkeringar för allmänheten på parkeringen vid pendelstågsstationen i centrum och den lilla parkeringen på parkgatan, bakom stadshuset.

De elladdplatser som idag finns på parkeringen Rönnen kommer också att kunna användas av allmänheten. På dessa platser får endast elbilar samt elladdhybrider parkera. Fordonen ska laddas under parkeringstiden.

Alla platser återgår till den taxa som gäller för respektive avgiftszon.