Aktuellt

Pollineringsveckan sätter ljus på de livsviktiga pollinatörernas betydelse

2021-05-14

Pollinatörerna behöver vår hjälp - för både deras och vår överlevnad! Därför drar nu pollineringsveckan Pollinera Södertälje igång för andra året i rad. 15-23 maj kan du passa på och lära dig mer om deras betydelse för den biologiska mångfalden.

- Pollineringsveckan handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om pollinatörer och deras viktiga roll i ett fungerande ekosystem. Framförallt är det viktigt att uppmärksamma hur vi alla kan hjälpa till så att de får det bättre, säger Maja Nygren, parkingenjör, på Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun.

Pollinatörernas livssituation är idag hotad av samhällsutvecklingen. Förändringar i jordbruket, klimatförändringar och urbanisering har gjort att bland annat bin, humlor, flugor och fjärilar idag har svårt att hitta både boplatser och föda. Men det finns mycket vi kan göra, både som kommun och privatperson. Det ska nu pollineringsveckan sätta ljus på. 

Initiativ för att höja kunskapsnivån

Pollineringsveckan är ett initiativ från Pollinera Sverige, ett nätverk som Södertälje kommun ingår i. Veckan handlar framförallt om att sprida kunskap om pollinering och vad man som privatperson kan göra.

Pollineringsveckan i Södertälje hålls för andra året i rad och är framförallt ett arbete med att höja kunskapsnivån kring betydelsen av pollinering, och ett samarbete mellan flera kommunala kontor och Telgebolag. 2020 antogs Södertälje kommuns pollineringsplan, där kunskapshöjande insatser kring pollinering är ett viktigt mål. 2021 är det  dessutom temår pollinering för barn och unga, som du kan läsa mer om här. 

Liksom förra året kommer veckans aktiviteter mestadels ske digitalt, på webben och sociala medier, på grund av pandemin. Men mycket kunskapshöjande aktiviteter sker redan ute i våra verksamheter, bland annat är det många förskolor som tack vare kommunens odlingsrådgivning och stöd kommit igång med egen odling. Och samhällsbyggnadskontoret anlägger ängsytor på olika platser i kommunen för att främja den biologiska mångfalden. Detta och mycket mer kommer du få veta mer om under veckan som kommer! 

Läs mer om pollinering, vad du själv kan göra och om kommunens pollineringsplan här

Vill du också visa vad du gör för våra pollinatörer? Gör ett inlägg på sociala medier och tagga med #pollinerasodertalje och #pollinerasverige