Aktuellt

Problem med öppningen av Mälarbron

2021-08-31

Under tisdagen har Mälarbron (Klaffbron) haft problem vid öppning vid två tillfällen, som lett till att trafik inte kunnat passera över bron.

Uppdatering:

Under tisdagens undersökning upptäcktes ett elfel som ledde till nödstoppet vid broöppning. Nu är felet åtgärdat och broöppningarna fungerar igen.

---------

2021-08-31

Vid två broöppningarna har bron gått i nödstoppsläge och inte kunnat öppnas för trafik. Sjöfartsverket har vid båda tillfällena lyckats gå runt nödstoppet så att trafik kunnat passera över bron.

Bron är nu satt i nedfällt läge och kommer inte att öppnas förrän specialister har tittat på styrsystemet. Det här drabbar tillfälligt sjötrafiken som är i behov av broöppning, för att kunna passera genom kanalen.

Undersökningen efter felet kommer att pågå under eftermiddagen och kvällen, då vi väntas veta mer om orsaken till nödstoppet.