Aktuellt

Renaste skräpmätningen hittills för Södertälje Centrum

Tre personer som står på gågatan i centrum med stora cigarettfimpar i kartong

2021-10-01

Årets skräpmätning i Södertälje visar att vårt centrum är renare än rikssnittet för centrum i större städer. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2010.

Resultatet kommer från Södertäljes årliga skräpmätning där man mäter antalet skräp per 10m2 yta. "Skräpfacit" har tagits fram sedan 2010 och årets siffra är den bästa för Södertälje sedan starten.

- Störst skillnad ser vi på antalet cigarettfimpar, som minskat med hälften sen förra mätningen. Vi ser att flera insatser spelar roll; bland annat har kommunen kampanjat tillsammans med Södertälje City och Telge Återvinning för att Fimpa Rätt under två år i rad, och det känns jätteroligt att det har gett resultat, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg i kommunen.

Förebyggande och långsiktigt arbete

Södertälje har under en längre tid arbetat med att förebygga nedskräpning. 2018 antogs en strategi och i dag ligger den som en del i nya avfallsplanen 2030. Det förebyggande arbetet mot nedskräpning fokuserar på tre områden; god service, kunskap- och attitydpåverkande aktiviteter och ökad samverkan.

- Vår strategi med förbättrad renhållning tillsammans med långsiktigt påverkansarbete där vi vill få fler att ta ansvar för vår fysiska miljö ger resultat. Att Södertälje centrum är renare än rikssnittet är ingen slump. Det är långsiktigt och fokuserat arbete, säger Tomas Thernström.

Åtgärder som bidragit till minskningen är:

  • Nyinvestering i papperskorgar med askkopp i hela centrumområdet
  • Utökad personalstyrka under högsäsong (maj-sep)
  • Utökad städning med maskin
  • Den dagliga städningen av centrum börjar tidigare på morgonen
  • Årligen återkommande kampanjer mot nedskräpning

Fakta skräpmätning

Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter ut inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen. www.hsr.se