Aktuellt

Slussbron stängs av för fordonstrafik helgerna 9/11-10/11 samt 16/11-17/11

2019-10-29

Sjöfartsverket kommer att arbeta med undervattningsgjutning av de två byggropar som finns vid norra och södra slussportarna. Detta kommer att ske under två helger nu i november. Detta innebär dygnsavstängning av fordonstrafik och sjöfartstrafik mellan 07.00 lördag till 07.00 söndag under två helger i november.

Vid undervattensgjutningen är det av yttersta vikt att flödet av gjutningen ej avbryts på grund av trafik genom kanalen och slussområdet. Gjutröret behöver tillföras betong i en hastighet av 80 kubikmeter per timme. Det innebär att en fullastad betongbil behöver tömmas och lämna området var fjärde minut och sammanlagt räknar man med cirka 300 betongbilar under 24 timmars kontinuerligt arbete.

Bullermattor hängs upp längs Slussgatan men betongbilarnas varningsljud vid backning får inte kopplas ur. Fordonstrafiken över slussbron leds om. Gång- och cykeltrafikanter kan passera som vanligt över slussbron. 

Du kan läsa mer om arbetet på Sjöfartsverkets webbplats