Aktuellt

Snart får Stora torget nytt möblemang

2020-06-15

Nu påbörjas möbleringen av Stora torget, som får nya fasta bänkar, cykelställ och planteringar. Man kommer också kunna köpa mat i nån av de food trucks som ska finnas på platsen.

Stora torget ska bli mer attraktivt och redan denna sommar blir det förändringar på torget. Fasta bänkar kommer att finnas längs med Jovisgatan och cykelställ monteras. Även det flyttbara möblemanget, bestående av bord och sittplatser ska placeras ut tillsammans med blomsterplanteringar mitt på torget. 

Ett par, tre food trucks kommer också att vara på plats på torget och för att det ska finnas sittplatser kommer tillfälliga festivalbord att ställas ut fram till att det andra möblemanget har levererats i slutet på juli/början på augusti.

När det gäller den planerade uteserveringen finns det en tilltänkt aktör, men premiären av uteserveringen skjuts fram till nästa sommar på grund av det rådande pandemiläget.