Aktuellt

Snart kläs Strandgatan om till sommargata

2022-05-03

Under sommarmånaderna kommer delar av Strandgatan att möbleras om med fler sittplatser, grönska och uteserveringar för att skapa en levande sommargata. Innan sommargatan etableras regleras gatan om, vilket innebär bland annat att de kommunala parkeringsplatserna tillfälligt upphör.

Längs med Marens kaj kommer Strandgatan att under maj månad förvandlas till Södertäljes första sommargata. Då stängs merparten av de kommunala parkeringsplatserna av till förmån för olika slags sittmöbler och uteserveringar. Vistelseplatserna kommer att smyckas med blomsterurnor och belysning för att skapa en attraktiv miljö där man kan träffa sina vänner, njuta av vädret eller äta en bit mat.

Sommargatan kommer att byggas upp under några veckor, alltefter leveranserna av möbler, växter och annat kommer på plats. Starten av etableringen sker efter att gatan reglerats om.

Projektarbetet för sommargatan har genomförts i dialog med näringsidkarna längs med gatan för att lyssna in företagens behov och önskemål. Utöver utformningen av gaturummet tittar kommunen också på möjligheten att, tillsammans med Södertälje city, planera ett kultur- och evenemangsprogram för sommargatan.

Gångfartsområde

Del av Strandgatan ändras under sommarmånaderna till gångfartsområde för att prioritera de gående och folklivet. Det innebär att fordonsförare måste anpassa sig till fotgängarna.

Det går snart inte att parkera på Strandgatan

Vi reglerar om del av Strandgatan inför etableringen och inför avetableringen. Det innebär att de kommunala parkeringsplatserna tillfälligt upphör. Det görs på följande tider:

  • Parkeringen spärras av 10 maj kl 07:00.
  • Parkeringen återställs runt månadsskiftet september - oktober.

Vecka 18 kommer tilläggsinformation upp på parkeringsskyltarna. Dessutom kommer parkerade bilar få informationslappar på sina rutor för att uppmärksamma att det snart råder parkeringsförbud. Den 11 maj regleras gatan om till gångfartsområde med stannandeförbud.

En handikapparkering kommer att skapas i norra delen av sommargatan, strax före den befintliga vändplanen och Marenplan.

Parkeringsplatser i närheten av Strandgatan är bland annat parkeringen vid Hebbevillan/Sorbonnehuset, Nygatan/Torekällgatan och Centralplan. De större parkeringsanläggningarna finns också att se på parkering i webbkartan.

 

Sommargatan införs på prov under sommaren 2022 för att sedan utvärderas inför kommande sommarsäsonger.

Kommunen kommer att utföra trafikmätningar, en innan etbleringen och två till under tiden för sommargatan, för att utvärdera trafikfrågor såsom trafikmängder, tid, andel tungtrafik samt hur den nya trafikregleringen efterlevs.