Aktuellt

Så här arbetar vi med snöröjning

2019-11-28

Nu kommer kylan och snön! Kommunens driftavdelning står redo att snöröja gator och vägar. Här berättar vi om var vi snöröjer och när.

När det fortfarande snöar plogar vi bara bussgator, större trafikleder och prioriterade gång- och cykelvägar. Övriga områden plogar och sandar vi först när det har snöat färdigt, om det är möjligt att vänta.

En tumregel är att vi snöröjer när det är 4 cm snö på gång- och cykelvägar och huvudgator, eller 6 cm snö på lokalgator. Men det beror också på sådant som vilken typ av snö det är, om det ska snöa mera, och hur stor vi bedömer att risken är för att det ska frysa på. Vi bevakar alltså vädret och väderleksrapporterna noga.

När vi halkbekämpar gör vi det genom att sanda eller salta för att det ska vara mindre halt. Vi prioriterar alla större vägar och gator med busstrafik, samt gång- och cykelvägar, torg och trappor. Vid behov sandar vi även andra vägavsnitt och platser.

Kommunen och de kommunala bolagen har tillsammans omkring 70 maskiner som kan ploga, sanda eller salta på alla kommunens vägar, gång- och cykelbanor och andra ytor där trafikanter rör sig.

När det har snöat mycket plogar vi ungefär 30 mil gator och vägar. Till det kommer ytor som torg och parkeringar. Det tar upp till ett dygn efter att det har slutat att snöa innan alla ytor är snöröjda och sandade. Det kan ta 8–12 timmar bara att snöröja vägarna och gång- och cykelbanorna.

Prioriterade gator vid plogning

Bilden visar de vägar som prioriteras att plogas först vid snöfall. 

Bilden visar de gång- och cykelvägar som prioriteras att plogas först vid snöfall.