Aktuellt

Snöröjning pågår

Plogning

2019-01-25

Det är mycket arbete med planeringen för snöröjning. Vi följer väderprognosen för att kunna göra rätt åtgärder i rätt tid.

Just nu är vi ute och plogar och saltar för att vi alla ska komma fram på våra gator.

För att nå bästa resultat, få bort så mycket snö som möjligt, halkbekämpa och tänka på kostnaden så arbetar vi så här:

Planerarna bevakar ständigt väderprognosen. Hur mycket snö beräknas komma? Hur ser väg- och lufttemperaturen ut? 

Utifrån detta planerar de in vilken tidpunkt vi gör störst nytta i att få bort så mycket snö som möjligt under plogningen.

vintersmhi.jpg

Först kör vi ut kommunens egna plogbilar för att säkra upp de stora trafiklederna och vägarna där bussar tar sig fram. Beroende på prognos är vi även ute lite före snön och saltar för att kunna snöröja bättre när snön väl kommer.

Våra egna plogbilar räcker inte till för allt plogningsarbete vilket betyder att vi har entreprenörer inhyrda för resten av snöröjningen.

Då är ordningen: prioriterade gång- och cykelvägar, ”vanliga” gång- och cykelvägar och sedan lokalgator.

Här är det extra viktigt för planerarna att se över väderprognosen och beställa arbetet till ”rätt” tidpunkt så att vi får bort så mycket snö för varje beställningstillfälle.

Även fast vi skulle vilja så kan vi inte vara på alla platser samtidigt och ploga och sanda. Ibland kan det ta flera timmar, från när snön slutat falla, till att alla gator och gångvägar är helt klara.

Det finns också trottoarer och gångvägar där vi inte snöröjer, utan där är det fastighetsägarnas ansvar att både snöröja och halkbekämpa.

Aktuell information om snöröjningsarbetet