Södra Järnvägsgatan i Järna avstängd för ombyggnation

Södra Järnvägsgatan i Järna avstängd för ombyggnation

Avstängningen berör fordonstrafik på sträckan mellan Åsgatan och Sandtorpsvägen och gäller under veckorna 27-32. Under tiden kommer busshållplatser att tillfälligt flyttas.

Järna stationsområde är under ombyggnad och nu är arbetet i en fas där Södra Järnvägsgatan behöver stängas av mellan Åsgatan och Sandtorpsvägen. Här kommer Telge nät att byta ut ledningar som går under gatan och sträckningen byggs sedan om med ny stenläggning och beläggning.

Från och med 1 juli kommer busshållplatserna, som normalt finns vid Järna station, att tillfälligt placeras längs med Åsgatan. Busstrafiken kommer också få en ny sträckning under ombyggnationen, de leds om via Storgatan och Åsgatan.

Nobina/SL kommer att ha hållplatsvärdar på plats första avstängningsveckan för att hjälpa resenärer som åker med pendeltåg och buss.

Arbetet med Södra Järnvägsgatan beräknas vara klart i mitten av augusti.

Läs mer om arbetet med Järna stationsplan