Aktuellt

Spontning påbörjas i arbetet med Stenvalvsbron

2022-05-03

Förberedelser pågår för nästa skede i arbetet med att rusta upp Stenvalvsbron. I slutet av veckan påbörjas spontningsarbetet som medför bullrande moment.

Arbetet utförs mellan 07.00 och 19.00 på vardagar och beräknas pågå 2-3 veckor om inte något oförutsett händer under arbetets gång.
 
Sponten är en förutsättning för att utföra gjutningsarbete i botten och på sidorna samt att kunna bygga konstruktionen för reglering av vattenflödet. Arbetet med att driva ned sponten låter högt och ger vibrationer som i sin tur generar buller.