Aktuellt

Stationsplan ska få en öppnare yta

2020-10-05

Tre av träden på stationsplan är inte friska och kommer därför att tas ner. Det är också ett steg i att skapa en öppnare yta och tryggare plats.

Under hösten kommer de tre mindre träden, närmast restaurangen Templet på stationsplanen vid pendeltågstationen Södertälje centrum, att tas ner.

Anledningen är att träden är skadade och inte vitala idag. I framtiden kommer stationsplan dessutom att byggas om. Kommunen samarbetar också med polisen för att centrum ska bli en tryggare plats och i det arbetet förändrar vi olika ytor för att skapa större trygghet.

Platserna där träden står idag kommer istället att smyckas med blomsterurnor och belysning för att skapa ökad trivsel. De träd som står i mitten av stationsplanen, samt längs bussgatan, kommer att stå kvar tills vidare.

Läs mer

Stationsplan planeras att byggas om helt och hållet. Ett led i detta är byggnationen av stationspaviljongen som Trafikförvaltningen i regionen driver. Läs mer om arbetet med att förnya stationsområdet samt utvecklingen av södra delen av stadskärnan.