Aktuellt

Stenvalvsbron på slussholmen har fått lägre bärighetsklass

2020-10-08

På grund av skadan som uppstått på Stenvalvsbron måste belastningen minskas på bron och därmed är den tillåtna fordonstrafiken nu begränsad till bärighetsklass 2 (Bk2).

Ändringen kommer att innebära mindre dynamisk belastning av bron och därmed också minimera risken för fler skador. Nu när brons bärighet sätts ned till Bk 2 kan kommunen ge dispens för enstaka tyngre transporter. Den nya bärighetsklassen kommer att gälla tillsvidare.