Aktuellt

Tillfällig bro monteras på Stenvalvsbron

2021-02-03

Broelement kommer temporärt att placeras över Stenvalvsbron vid Slussholmen för att stärka bron över hela dess bredd. Trafiken på Slussgatan påverkas mellan den 4-8 februari, när bron ska på plats.

Ombyggnaden av Stenvalvsbron på Slussholmen kommer att påbörjas först i sommar, när upphandling av entreprenör är klar. Bron har vid två tillfällen drabbats av slukhål, och därför är en del av bron nu avstängd för trafikanter. Fram till att arbetet med den nya bron startar kommer alltså en temporär bro, i form av broelement, att placeras över den befintliga. Det här gör att trafikanter kan använda hela bredden av bron igen, i väntan på ny bro.

Arbeten med bron 4-8 februari

4-5 februari

Grundläggande arbete för att kunna få broelementen på plats. Ett körfält i taget kommer att vara avstängt.

7 februari

Leverans och montering av broelementen samt ramper. Under arbetet kommer Slussgatan kommer att vara avstängd för gång- och fordonstrafik. Arbetet påbörjas 10.00 och är planerad att vara klar klockan 18.00.

8 februari

Asfaltering av ramper. Ett körfält i taget kommer att vara avstängt.