Aktuellt

P-platser på Nygatan ger plats åt tillfälliga busshållplatser

2020-06-04

Nästa vecka byggs tillfälliga busshållplatser på Nygatan för att ersätta hållplatser på Köpmangatan under byggnation av nya Kanaltorget. Detta innebär att 23 p-platser temporärt tas bort på Nygatan där de nya hållplatserna byggs.

Bygget av det nya Kanaltorget med tunnelnedfart till Kringlan-garaget är i full gång sedan mitten av mars. Nu kommer man att påbörja schaktning av fogar som tillhör Kringlan-garaget som ligger under Köpmangatan. Därför kommer några busslinjer att flyttas från Köpmangatan till tillfälliga hållplatser på Nygatan. Detta innebär att 23 parkeringsplatser längs med Nygatan istället kommer att ge plats till de nya busshållplatserna. (Se de röda markeringarna på kartan)

På söndag kväll (7/6) kommer de 8 p-platserna på östra sidan av Nygatan (mot Luna) att stängas av, därefter de följande p-platserna. I början av nästa vecka påbörjar Peab arbetet med de temporära busshållplatserna.

Av- och påstigningsplats samt lastplatserna kommer att finnas kvar på Nygatan.

Från och med vecka 26 kommer de nya tillfälliga busshållplatserna på Nygatan att tas i bruk. Detta gäller för linje 751, 753 och 758 som normalt går från Köpmangatan. Det gäller alltså inte alla busslinjer som trafikerar Köpmangatan. För mer info om busstrafiken, se SL och Nobina.

När Kanaltorget och tunnelnedfarten är färdigbyggd sommaren 2021 kommer de ordinarie busshållplatserna på Köpmangatan på Nygatan åter att tas i bruk.