Aktuellt

Tobaksparkens lekplats rustas upp

2022-09-22

I höst påbörjas upprustning av Tobaksparken och dess lekplats. Parken kommer att öppnas upp mer och lekplatsens lekutrustning kommer att bytas ut.

Under hösten kommer arbetet med att röja parken påbörjas. Större buskage röjs bort och två träd som är dåliga kommer tas ner. Syftet är att öppna upp parken mer, skapa en trevligare och tryggare miljö.

Till våren 2023 påbörjas arbetet med att fräscha upp lekplatsen. Det kommer att bli nya gungor, klätterställningar och annan lekutrustning, samt fler sittplatser och bord. Lekplatsen blir också mer tillgänglighetsanpassad och parken får ny belysning. Den nya lekplatsen beräknas bli klar under 2023.

Det är Bygg & Markplanering i Mariefred AB som bygger åt Södertälje kommun.

Tobaksparkens lekplats ligger i Bergvik, nära kanalen.