Aktuellt

Trafik påverkas när tunnlar i Saltskog renoveras

2023-08-16

Det blir begränsad framkomlighet för trafiken på Stålhamravägen och Saltskogsvägen under hösten när två tunnlar i Saltskog ska renoveras. Ett körfält stängs av och vid rusningstid uppmanas bilister att välja annan väg.

Det är tunnlarna för gång- och cykeltrafik på Saltskogsvägen söder om Förvaltarvägen samt Stålhamravägen väster om Saltskogsvägen som renoveras. Tunnlarna ska isoleras om, en standardrenovering för äldre tunnlar.

Då tunneln renoveras ovanifrån gör detta att bil- och busstrafiken påverkas. Ett körfält stängs av i taget och på Stålhamravägen regleras trafiken med trafikljus. 
Tunnlarna kommer att vara öppna för gång- och cykeltrafik under arbetet.

Bilister som vanligtvis åker på Stålhamravägen uppmanas att ta en annan väg särskilt under rusningstrafik.
Arbetet startar den 21 augusti och beräknas vara klart i december/januari.