Aktuellt

Trafikverket genomför samråd om breddning av E4/E20 och Motorvägsbron

2020-11-02

Just nu pågår ett samråd om Trafikverkets planerade arbete med breddning av Motorvägsbron (Södertäljebron) samt ombyggnation av E4 och E20 mellan trafikplatserna Moraberg samt Saltskog.

Trafikverket vill förbättra framkomligheten och vill därför göra om dagens sträcka med två körfält till tre körfält i båda riktningarna på motorvägen.

Samrådet pågår fram till 23 november.

Läs mer om samrådet och lämna synpunkter hos Trafikverket