Aktuellt

Trafikverket reparerar bro längs Stockholmsvägen

Kartbild över området med broreparation

2023-10-02

Från den 5 oktober genomför Trafikverket reparationer under bron längs Stockholmsvägen. Av säkerhetsskäl är ett körfält avstängt vilket medför att framkomligheten påverkas.

Trafikverket ska genomföra betonglagningar under bron längs Stockholmsvägen vid trafikplats Ekensberg. 

Trafiken under bron kommer påverkas när under arbetet. Ett körfält stängs av och trafiken regleras med trafiksignal. Hastigheten kommer att vara sänkt förbi arbetet till 30 km/h.

Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna ta sig under bron under hela tiden vi arbetar. Trafiken uppe på bron kommer att kunna köra som vanligt.

Framför allt vid rusningstrafik finns det viss risk för kö vid på- och avfarten.

Trafikverket inleder arbetet under bron den 5 oktober och beräknar vara klara i slutet på november 2023.

Läs mer hos Trafikverket