Aktuellt

Omledning av trafik på E4:an i juli

2019-06-25

Trafikverket ska utföra bergarbete vid E4:an strax söder om trafikplats Södertälje Syd. Det innebär att den norrgående trafiken kommer att ledas om till den motsatta körriktningen under juli månad när arbetet är igång.

Trafikverket behöver förstärka berget intill E4:an för att öka trafiksäkerheten eftersom det håller på att spricka. De kommer att ta bort lösa stenar och stadga upp berget samt sätta upp ett nät som hindrar att stora stenar faller ner på vägen. Berget som arbetet berör är 210 meter lång och cirka 10 meter hög.

För att genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer Trafikverket att leda över den norrgående trafiken, mot Stockholm, till den motsatta körriktningen genom att öppna upp räcket och bygga en tillfällig väg för att leda över trafiken. 

Det här innebär begränsad framkomlighet med sänkt hastighet förbi vägarbetsplatsen mellan den 1-31 juli.

Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbsida