Aktuellt

Trafikverket stänger tillfälligt av del av väg 505 på grund av broarbete

2020-08-17

Vägen kommer att vara helt avstängd för bil-, gång- och cykeltrafik vid järnvägskorsningen Solviksgrindar mellan måndag 31 augusti till onsdag 9 september.

Det går inte att passera järnvägen men vägar till bostäder hålls öppna. Avstängning kan medföra olägenheter i form av förlängda restider då annan väg måste användas. Säkerheten är mycket viktigt och du som rör dig i området behöver respektera avstängningen.

Trafikverket bygger sedan en tid en bro över järnvägen för att kunna stänga och ta bort korsningen mellan vägen och järnvägen vid Solviks grindar. Den nya bron ökar trafiksäkerheten och framkomligheten.

Läs mer om projektet hos Trafikverket.

Bild: Trafikverket

Visionsbild bro över järnvägVisionsbild ny bro: Trafikverket