Aktuellt

Turingelunden får ny belysning

2022-10-03

Imorgon, 4 oktober, börjar arbetet med ny belysning i Turingelunden och under Turingebron.

Som en del i projektet för tryggare miljöer i Södertälje kommer nu Turingelunden och undersidan av Turingebron få förstärkt belysning. Belysningen kommer också bidra till att visuellt koppla samman hela Storgatan och bjuda in till norra delen av stadskärnan.

Längsmed gångvägen som korsar Turingelunden sätts belysningspollare upp. Det arbetet påbörjas imorgon och innebär att delar av Turingelunden kommer bli avstängd under tiden.

Senare i höst kommer belysningen under Turingebron förstärkas på två sätt. Stora delar av armaturerna i taket byts ut. Delen på östra sidan, över parkeringen, är redan åtgärdad sedan tidigare och nu återstår taket på västrasidan samt ovanför vägbanan. Dessutom tillkommer belysning ovanför konstverken, dels för att framhäva verken och dels för lysa upp passagen ännu mer.

turingebron.jpg

Belysningen kommer att bestå av energisnåla ledlampor.