Aktuellt

Tyck till om trafiksäkerheten i Södertälje

2020-04-14

Vad tycker du om trafiksäkerheten i Södertälje? Nu genomför vi en enkät för att få insikt i hur trafikanterna i Södertälje upplever trafiken och vad som kan göras för att öka trafiksäkerheten.

Det pågår ett stort arbete med att öka trafiksäkerheten i Södertälje kommun. Det finns flera sätt att förbättra trafiksäkerheten, där kommunen bland annat har ansvar för att utforma den fysiska trafikmiljön så att den är lätt att förstå. Syftet med denna enkät är att få insikt i hur trafikanterna i Södertälje upplever trafiken och vad som kan göras för att öka trafiksäkerheten. 

Genom de svar vi mottar kan vi arbeta med att förbättra trafiksäkerheten på Södertäljes gator. Dina synpunkter och svar är lika viktiga för oss vare sig du befinner dig i trafiken ofta eller lite och vare sig om du brukar köra bil, går eller cyklar i Södertälje.

Klicka här för att komma till enkäten.

Stort tack för din medverkan!