Aktuellt

Underhållsarbete av motorvägsbroarna

2023-03-13

Trafikverket kommer att arbeta med motorvägsbroarna nattetid 13 - 16 mars. Trafiken kommer att stängas av under arbetstiden.

De bägge motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska inspekteras nattetid från krankorg med personal under broarna. Av säkerhetsskäl stängs trafiken av på broarna.

Avstängning sker

 • 2023-03-13 Norrgående från trafikplats Saltskog-Moraberg
  mellan klockan 22.00 – 05.00
 • 2023-03-14 Norrgående från trafikplats Saltskog-Moraberg
  mellan klockan 22.00 – 05.00
 • 2023-03-15 Sydgående från trafikplats Moraberg-Saltskog
  mellan klockan 22.00 – 05.00
 • 2023-03-16 Sydgående från trafikplats Moraberg-Saltskog
  mellan klockan 22.00 – 05.00

Trafikanter uppmanas att följa orange vägvisning för omledning.