Aktuellt

Upprustning av broar och tunnlar

2022-07-08

Det är dags för renovering av sammanlagt sju broar och tunnlar i centrala Södertälje, Hovsjö samt över ravinen mellan Mariekälla och Saltskog. Vissa av arbetena kommer att påverka trafiken.

Tunnlarna och broarna är i behov av renovering för att fortsätta hålla i många år till. Arbetena kommer att startas och avslutas under olika tidpunkter under 2022. Först när entreprenören har öppnat upp ytskiktet kan de se hur omfattande arbetet blir. Det kan påverka den uppskattade tidplanen för respektive tunnel och bro.

Centrala Södertälje

karta visar tunnelrenoveringar

Gång- och cykeltunnlar Turingegatan och Oxbacksleden

I centrala Södertälje kommer gång- och cykeltunnlarna under Turingegatan och Oxbacksleden att delvis renoveras parallellt för att effektivisera arbetet, men med fokus på att färdigställa tunneln under Turingegatan först. 

Arbetet med tunnlarna kommer att ske ovanifrån vilket innebär att:

 • Biltrafiken kommer vara öppen i båda riktningarna men får begränsad framkomlighet då en fil kommer vara avstängd i taget.
 • Tunnlarna kommer vara öppen för gång- och cykeltrafik under arbetet.
 • Busstrafik kommer att ledas om men inga hållplatser påverkas. Det gäller linjerna 751, 753, 754x 758, 748, 749, 783 och 797. Omledningen kan innebära något längre restid. Se sl.se för aktuell information.
 • Parkeringsplatserna på Jovisgatan kommer att vara avstängda (stannandeförbud råder) i förmån för den omdirigerade busstrafiken under arbetet med tunneln under Turingegatan.
 • Parkeringsplatserna för rörelsehindrade flyttas tillfälligt från Jovisgatan till parallellgatan Gästgivaregatan.
 • Om möjligt, planera annan resväg än Turingegatan respektive Nygatan under arbetstiden.
 • Arbetet med tunneln under Turingegatan startar vecka 30 och beräknas vara klart i oktober.
 • Arbetena med tunnlarna under Oxbacksleden startar vecka 31 respektive 32 och beräknas vara klara i december.

 

karta visar brorenovering

Bron Hertig Carls väg över Skomakaregatan

Arbetet med bron kommer att ske ovanifrån vilket innebär att:

 • Biltrafiken kommer vara öppen i båda riktningarna men får begränsad framkomlighet på Hertig Carls väg då en fil kommer vara avstängd i taget.
 • Gångtrafikanter kan passera under arbetstiden.
 • Biltrafiken kommer inte påverkas på Skomakaregatan.
 • Busstrafik kommer att ledas om men inga hållplatser påverkas. Det gäller linjerna 751, 752, och 753. Omledningen kan innebära något längre restid. Se sl.se för aktuell information.
 • Arbetet med bron startar vecka 33 och beräknas vara klart i december.

 

karta visar brorenovering

Gång- och cykelbro i Hovsjö

Gång- och cykelbron som går över Björnövägen vid Hovsjö centrum kommer att renoveras. Arbetet innebär att:

 • Biltrafiken kommer vara öppen i båda riktningarna men får begränsad framkomlighet då en fil kommer vara avstängd i taget.
 • Bron kommer att vara avstängd för gång- och cykeltrafik.
 • Arbetet kan orsaka något längre restid för busstrafiken. Det gäller linjerna 751, 752, 753 och 798. Se sl.se för aktuell information.
 • Bron beräknas vara klar oktober 2022.

 

karta visar brorenoveringar

Gång- och cykelbroarna över ravinen mellan Saltskog och Mariekälla

De två broarna kommer att renoveras en i taget vilket innebär att:

 • Arbetet börjar med bron vid Fribovägen /Ågärdevägen, som kommer att vara avstängd för gång- och cykeltrafik under arbetet. Bron beräknas vara klar i september 2022.
 • Därefter börjar arbetet med bron vid Brogatan /Ågärdevägen, som i sin tur kommer att vara avstängd för gång- och cykeltrafik. Bron beräknas vara klar i november 2022.