Aktuellt

Upprustning av Erik Dahlbergs väg

2022-09-02

På tisdag drar arbetet igång med att rusta upp sträckan mellan Rektorsvägen och Idrottsvägen av Erik Dahlbergs väg.

Erik Dahlbergs väg kommer att förbättras på många sätt för att sträckan ska bli bättre för alla trafikanter: gående, cyklister och bilister.

Arbetet börjar med beskärning av alléträden. Vissa av träden kommer att behövas tas ner. De kommer att ersättas av nya träd som får växa upp så att allén bevaras.

Därefter arbetar vi, genom vår entreprenör, med omläggning av kantsten och asfaltering av körbana samt gång- och cykelbanor. Vi kommer även att installera ny belysning utmed sträckan, både för körbanan och gång- och cykelbanor.

Vi bygger också en upphöjd passage i korsningen Lagmansvägen-Erik Dahlbergs väg för säkrare övergång för gående.

Vi kommer, att i så stor sträckning som möjligt, hålla två filer öppna under byggnationstiden för biltrafik, för att ha så lite påverkan på trafikflödet som möjligt.

Arbetet beräknas vara klart i november 2022.