Aktuellt

Upprustning av två gång- och cykelbroar i Geneta

2021-03-18

Nu har arbetet dragit igång med upprustningen av gång- och cykelbroarna över Strängnäsvägen och över Fritidsvägen till Scaniarinken.

Broarna är i behov av renovering och kommer alltså nu att rustas upp. Arbetet innebär att:

  • Bron som går över Strängnäsvägen kan användas under renoveringstiden även om inte hela bredden kommer att kunna nyttjas.
  • Bron som går över Fritidsvägen över till Scaniarinken kommer att vara avstängt under renoveringen. Istället hänvisar vi gång- och cykeltrafikanter till gångvägen och övergångsstället som finns i nära anslutning till bron för att ta sig till och från Scaniarinken.

Arbetet med båda broarna beräknas vara klart i sommar.