Aktuellt

Vägarbete och begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen

Översiktskarta som visar var vägarbetet ska ske

2020-07-06

12-14 juli under kväll och natt kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen, från Mälarbron fram till Birkakorset, då vägen ska asfalteras. Ta en annan körväg om möjligt.

Fräsning och asfaltering kommer utföras på Stockholmsvägen, från Mälarbron fram till Birkakorset. Detta sker kvälls- och nattetid när trafikmängden är mindre.

Under arbetets gång kommer trafiken på Stockholmsvägen att ledas om till två körfält med mötande trafik (istället för normalt fyra körfält).

Rampen mot Mälarbron från Storgatan kommer att vara avstängd för biltrafik. Följ orange omledningsskyltning. Trafikvakter kommer att dirigera om trafiken.

Tider för arbetets utförande:
Söndag 12 juli kl 17.00 – 06.00
Måndag 13 juli kl 19.00 – 06.00
Tisdag 14 juli kl 19.00 – 06.00

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad. Välj därför annan körväg om möjligt.