Aktuellt

Vi bygger och rustar upp lekplatser och utegym

2019-10-04

Under hösten påbörjas ett arbete med flera lekplatser och parker i Södertälje. En ny lekplats ska byggas i Ronna och Pershagen ska få ett nytt utegym. Dessutom ska en ny spontanidrottsplats byggas i Ritorp och lekplatserna i Brunnsäng och Östertälje rustas upp.

Tanken med alla de fem arbetena i parker och lekparker som genomförs under hösten och vintern är att de ska skapa en trevligare, tryggare och mer välbelyst mötesplats som också ger möjlighet till aktiviteter utomhus.  Under byggtiden kommer parkerna och lekplatserna att vara avspärrade och byggtrafik kommer att röra sig på platsen. Alla arbeten påbörjas under oktober och beräknas bli klara våren 2020. Arbetstiderna är vardagar mellan 7 – 16.

Kartorna nedan visar vilka vägar byggtrafiken kommer att ta under byggprocessen.

Ny lekplats byggs i Ronna

I Ronna ska en helt ny lekplats byggas bredvid förskoleklass Ronnaskolan. Den nya lekplatsen ska ha lekutrustning för alla åldrar, sittplatser och grillplatser.  Det ska finnas mycket planeringar och växtlighet.
- Vi gör detta för att skapa fler mötesplatser och för att vi har sett ett behov av en större kommunal lekplats i Ronna, säger Sylvia Rodebäck, landskapsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret.

Spontanidrottsplats i Ritorp

I Ritorp ska en ny spontanidrottsplats byggas på det som idag är en fotbollsplan av grus. Platsen ska anpassas så att man ska kunna utföra olika typer av sporter, som basket på en asfalterad yta, fotboll på konstgräsplan, andra bollsporter etc. Runt om ska det vara möblerat så att man kan sitta och hänga.

Utegym i Pershagen

Ett nytt utegym ska byggas i Pershagen i anslutning till motionsspåret i närheten av Trollsjön. Det blir ett mindre utegym med 6 redskap som kan varieras. Byggtrafik kommer att röra sig på platsen, delvis på gångväg och vid Saltsjöns förskola. Byggstart sker vecka 42.

Lekpark i Östertälje rustas upp

Centralparken i Östertälje ska rustas upp. Det kommer att bli en standardhöjning av parken med nymålade bänkar, utbytt lekutrustning, fler perennplanteringar och grönare gräsmatta. Byggstart sker vecka 43.

Brunnsängs lekpark byggs om

Brunnsängs lekpark kommer att byggas om med bland annat nya lekredskap. I planeringsarbetet har man vävt in Sommarängs förskolas förslag på hur lekparken kan se ut. Det populära klätternätet kommer att bevaras, men flera nya lekredskap tillkommer. Det blir två nya grillplatser, bänkar och sittplatser. Dessutom ska fler blommande växter planteras liksom några fruktträd. Ombyggnationen kan störa vägen till Algården förskola, Brunnsängsskolan och Engelska skolan med byggtrafik. Byggstart sker vecka 42.