Aktuellt

"Bygdeväg" i Hölö och Järna

2019-06-10

Södertälje kommun provar "bygdeväg" på Idrottsvägen i Hölö och på Norra Järnvägsgatan i Järna.

En bygdeväg har två bredare vägrenar som främst är avsedda för gående och cyklister samt en körbana med ett körfält som tydligt har plats för en bil. Bilar eller annat motorfordon använder alltså körfältet i mitten. Vägrenen kan anvädas vid behov, till exempel när bilisten får möte.

Genom att omfördela vägens yta får cyklister och gående en tydligare och bredare plats på vägen. På så sätt skapar vi en trafikmiljö som signalerar cyklisters, fotgängares och bilisternas lika stora rätt att vara på vägen.

Hos Trafiksverket kan du läsa mer om bygdevägar, till exempel i projektet "Bygdevägar på landsbygd och genom mindre samhällen".

Idrottsvägen Hölö