Aktuellt

Vi rustar upp Polovägens lekplats och idrottsplan i Geneta

2020-11-26

Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn – Smultronparken.

Smultronparken kommer förbättras med ny rolig lekutrustning och en ny spontanidrottsplan där du kan spela basket, fotboll och pingis. Intill lekplatsen byggs en helt ny grillplats med flera sittplatser och umgängesytor. Dessa nya inslag kommer att förstärka Smultronparken som mötesplats i Geneta.

Entrén till Smultronparken, som idag är en gräsyta, kommer omvandlas till en vacker ängsyta. En grönskande gångstråk kommer byggas med nyplanterade blommande träd och perenner – fleråriga växter som kommer att förgylla området. För att höja trygghetskänslan och skapa överblick över området kommer ny belysning installeras för att fint lysa upp lekplatsen och spontanidrottsplanen.

Här finns Polovägens lekplats som kommer att upprustas

 

illustration över den blivande lekplatsen och spontanidrottsplanen