Aktuellt

Vintertid och snöröjning i Södertälje

2017-11-21

Kommunen och de kommunala bolagen samordnar sin vinterväghållning. Tillsammans har vi 70 maskiner som kan ploga, sanda eller salta. Det finns totalt 55 underentreprenörer som kan kallas in när vi har behov och ungefärlig arbetstid är åtta till tio timmar.

När kommunen tar hjälp av en underleverantör är den ungefärliga arbetstiden för ett uppdrag är åtta till tio timmar, utifrån att beställningen är gjord. I vissa fall tar längre tid beroende på hur mycket och länge det snöar.

Kommunen har även egna maskiner för snöröjning, två små lastmaskiner som används på gångbanor i centrum. Dessutom sker saltning och plogning av bussgator och leder, mestadels med egna bilar, men även genom entreprenörer.

Vid ett ymnigt snöfall plogas ungefär 30 mil gator och vägar. Till detta kommer ytor som parkeringar.

Så här prioriterar Södertälje kommun vid insatser kring snöröjning

  1. Huvudleder där det går kollektivtrafik, samt prioriterade gång och cykelvägar
  2. Vanliga gång och cykelvägar
  3. Lokalgator.

På trottoarer utanför fastigheter snöröjer fastighetsägare.

 

Snö och halka – viktigt med planering och hänsyn

  • Utgå från att din resa kan ta väsentligt längre tid än normalt. Vägar och kollektivtrafik kan komma att stängas av säkerhetsskäl.
  • Håll dig löpande informerad via information från trafikoperatörer

Väg- och tågtrafik
www.trafikverket.se och www.trafikverket.se.

Kollektivtrafik och flygtrafik
www.sl.se, www.trafiken.nu och www.swedavia.se .

  • Anpassa ditt körsätt efter vädret och väglaget och ha rätt utrustning, t.ex. vinterdäck.
  • Följ parkeringsregler i din kommun, för att plogning ska kunna genomföras.
  • Förbered dig för att kunna klara långa stopp i trafiken. Det finns råd på: www.dinsakerhet.se.
  • Vid behov av vård, kontakta 1177 för rådgivning.

Hjälp varandra och visa hänsyn.