Om felanmälan

Om det är något som inte fungerar som det ska eller som du önskar är du välkommen att höra av dig till oss som arbetar på kommunen.
Det finns tre olika sätt att framföra det du vill att vi ska få veta:

 • använd vår app
 • använd vårt webbformulär
 • ring till kommunens kontaktcenter.

Våra kommunala bolag sköter en del av den kommunala servicen. Vänd dig därför istället till Telge AB om dina synpunkter gäller:

 • el
 • fjärrvärme
 • sophämtning
 • stadsnätet
 • vatten
 • återvinning.
Använd vår app Felanmälan Södertälje kommun

Du kan ladda ner appen Felanmälan Södertälje kommun via Google play eller App Store.

Om du är på den plats som du vill felanmäla och har funktionen platstjänster på anger telefonen din position. Annars behöver du själv ange i appen var felet är. 

Beskriv kortfattat felet eller dina önskemål. Du kan fotografera med telefonen och bifoga bilden med din anmälan.

Om du vill ha återkoppling behöver du ange dina kontaktuppgifter. Det kan också vara till hjälp för oss så att vi kan göra ett bättre jobb genom att vi har möjlighet att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Använd vårt formulär för felanmälan

Vill du lämna en felanmälan eller ett önskemål till kommunen kan du enkelt göra det via vårt formulär för felanmälan.

Beskriv kortfattat felet eller dina önskemål. Du kan bifoga filer med din anmälan. 

Om du vill ha återkoppling behöver du ange dina kontaktuppgifter. Det kan också vara till hjälp för oss så att vi kan göra ett bättre jobb genom att vi har möjlighet att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Felanmäl genom att ringa till kontaktcenter

Vi fyller i en felanmälan medan vi pratar med dig om du ringer till oss på kontaktcenter.

Vad händer när jag har felanmält?

Det är kommunens kontaktcenter som först sorterar alla felanmälningar och önskemål så att de kommer till rätt enhet på kommunen.
Här kan du läsa vad som händer med de allra vanligaste typerna av felanmälningar som vi får in till kommunen.

Felanmäld gatubelysning

Vid felanmälan av gatubelysning gör vi så här:

 1. Först ser vi efter om belysningen är kommunens genom att identifiera var stolpen eller stolparna där armaturen som inte lyser finns.
 2. Är inte kommunen ansvarig kontaktar vi ägaren av stolpen om vi vet vilka det är.
 3. Är det en stolpe som kommunen ansvarar för så utreder vi vad det är för typ av fel.
 4. Är det trafikskada beställer vi elsäkring av Telge nät som ser till att inte någon ström finns åtkomlig som kan skada någon.
 5. Vi besiktigar sedan skadan och dokumenterar den med bilder.
 6. Vi beställer material och arbete utav vår entreprenör.
 7. När entreprenören är klar kontaktar hen Telge nät som kopplar in elen igen.
 8. Är det en lampa som inte lyser beställer vi arbetet av vår entreprenör som åker ut och felsöker.
 9. Är det ström framme i stolpen och armaturen är hel byter entreprenören ljuskälla.
 10. Är armaturen trasig demonterar entreprenören den och anmäler det till oss. Vi bestämmer vilken sortsarmatur vi vill sätta upp, och sen monterar entreprenören den.
 11. Är det ingen ström i stolpen beställer entreprenören felsökning av Telge nät som är ledningsägare.
 12. När vi har beställt arbetet avslutas uppdraget i vårt system.
Felanmälan om klotter

Vid felanmälan om klotter gör vi så här:

 1. Först kontrollerar vi om det är kommunen som ansvarar för det nerklottrade föremålet.
 2. Är föremålet inte vårt meddelar vi den som äger det nedklottrade föremålet, om ägaren är känd av oss.
 3. Är det kommunen som är ansvarig skickar vi en beställning till den klottersaneringsfirma som vi har avtal med.
 4. När vi har beställt arbetet avslutas det i vårt system.
Felanmälan om skräp

Vid felanmälan om skräp gör vi så här:

 1. Först kontrollerar vi om det är kommunen som ansvarar för platsen som är nedskräpad.
 2. Är det inte kommunen så meddelar vi markägaren om den är känd.
 3. Är kommunen ansvarig bedömer vi hur mycket skräp det är. Om det är mer än två sopsäckar räknas det som dump, annars som vanlig nedskräpning.
 4. Är det en dump besiktigar och dokumenterar vi skräpet, samt att vi polisanmäler händelsen.
 5. Sen åker vi och städar upp antingen själva eller så beställer vi arbetet av en entreprenör.
 6. Vi avslutar ärendet hos oss.
Felanmälan om potthål

Vid felanmälan av potthål gör vi så här:

 1. Först kontrollerar vi om det är kommunens väg.
 2. Är det inte kommunens väg så meddelar vi ägaren om den är känd.
 3. Är det kommunens väg gör vi en bedömning av skadans omfattning och art.
 4. Vi planerar in en lämplig åtgärd.
 5. Antingen lagar vi hålet om vi bedömer att det är möjligt, eller så skyltar vi av om hålet behöver lagas fast vi inte kan laga det med en gång. Ibland bedömer vi att vi kan vänta med att laga för att skadan inte är tillräckligt omfattande.