Torg och gågata

Vad som får kallas offentliga platser i Sverige regleras i ordningslagen.

Offenliga platser är exempelvis allmänna vägar, gator, torg och parker. Det vill säga platser som många använder.

Platserna ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. 

Om du vill använda en offentlig plats, till exempel för att sälja saker eller för att ställa upp en container, måste du ha tillstånd för markupplåtelse.

Det här gäller för torgförsäljning i Södertälje

I Södertälje kommun finns två torg där du kan sälja saker, Stora torget i Södertälje centrum och Klockartorget i Järna.

Torghandel på Stora torget

I Södertälje finns torghandel på Stora torget vid gamla Rådhuset. Torgdagar är onsdagar och fredagar kl. 07.00–18.00 och lördagar kl. 07.00–16.00. Under jul och påsk utökas tiderna.

Torghandel på Klockartorget i Järna

I Järna finns torghandel på Klockartorget. Torgdagar är onsdagar och fredagar kl. 07.00–18.00 och lördagar kl. 07.00–16.00. Under jul och påsk utökas tiderna.

Ansöka om torgplats

Du kan boka plats på Stora torget i Södertälje eller på Klockartorget i Järna.

Du kan välja mellan att boka fast eller tillfällig saluplats. En fast saluplats får du använda på bestämda tider, minst tre månader och högst sex månader. En tillfällig saluplats får du bara använda en kortare tid.

Gör en intresseanmälan om tillfällig torgplats  eller fast torgplats så återkommer vi till dig med mer information. Här finns också upplåtelsevillkor för torgplats. 

Om du vill stå på torget i Järna kontaktar du Anders Bengs: 08-523 037 72 anders.bengs@sodertalje.se.

Vad kostar det att ha en torgplats?

Hur mycket du ska betala för torgplatsen beror på hur länge du ska stå på torget.

Kommunen har en torgtaxa som har beslutats av kommunfullmäktige. I avgifterna ingår el, vatten och toalett. Myndigheter som vill nå ut med samhällsinformation får stå på torget utan att betala.

Taxor och avgifter 2020

Gratis torghandel för skolor och idrottsföreningar

Skolklasser och ideella föreningar får stå gratis på kommunens torg.

På torgdagarna är det gratis för skolklasser och ideella föreningar att stå på kommunens torg och sälja saker. Syftet ska vara att samla in pengar till exempelvis skolresor och läger.

För mer information, skicka e-post till SBK-Torget@sodertalje.se eller ansök direkt här.

Stå på torget med annat syfte än att sälja

Om du vill stå på torget men inte sälja saker är det andra regler som gäller.

Om du till exempel vill sjunga, sprida politiska budskap eller dela ut reklam på kommunens torg måste du ha ett tillstånd från polisen. Kontakta en handläggare för markupplåtelse:

Ninos Jacobbson, 08-523 012 80, ninos.jacobsson@sodertalje.se

Ann Lind, 08-523 031 22, ann.lind@sodertalje.se

Södertälje kommuns torghandelsföreskrifter

I Södertälje kommun har vi lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Ordningsföreskrifterna för torghandeln har beslutats av kommunfullmäktige.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Södertälje kommun