Pågående arbeten

Här finns information om de större gatuarbeten, som primärt utförs i kommunens regi, men även andra arbeten som pågår i Södertälje.

Det kan vara gatuarbeten som är klara inom en vecka eller lite längre arbeten som håller på i en månad.

Det kan också vara arbeten som utförs av andra aktörer i kommunen.

Under maj börjar Trafikverket avverka och beskära träd för att förebygga att träd faller på järnvägen i Östertälje.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som gods­transportörer.

En stor del av Sveriges industri och resenärer är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljövänliga transporter.

Trafikverket arbetar förebyggande och avverkar eller beskär träd i området närmast spåret - på så sätt kan störningarna på tågtrafiken minska väsentligt.

Avverkning i Östertälje

Under maj månad börjar Trafikverket avverka och beskära träd som riskerar att falla på järnvägen i Östertälje. Arbetet beräknas pågå under våren 2017.

Arbete kan medföra buller när Trafikverket kör sina maskiner, röjer och avverkar.

Om du har frågor

Om du har några frågor om arbetet ta kontakt med:

Tony Nybacka, trädsäkringsledare, Trafikverket

072-574 34 18

Per Stjernberg, Platschef Jacksons Trädvård AB

076- 644 37 83