Pågående arbeten

Här finns information om de större gatuarbeten, som primärt utförs i kommunens regi, men även andra arbeten som pågår i Södertälje.

Det kan vara gatuarbeten som är klara inom en vecka eller lite längre arbeten som håller på i en månad.

Det kan också vara arbeten som utförs av andra aktörer i kommunen.

I maj började Trafikverket avverka och beskära träd för att förebygga att träd faller på järnvägen i Södertälje kommun.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora skador och kostsamma förseningar i tågtrafiken för såväl resenärer som gods­transportörer.

En stor del av Sveriges industri och resenärer är dagligen beroende av järnvägen för säkra och miljövänliga transporter.

Trafikverket arbetar förebyggande och avverkar eller beskär träd i området närmast spåret - på så sätt kan störningarna på tågtrafiken minska väsentligt.

Avverkning i Södertälje kommun

I maj månad började Trafikverket avverka och beskära träd som riskerar att falla på järnvägen i Södertälje kommun. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet 17/18.

Arbete kan medföra buller när Trafikverket kör sina maskiner, röjer och avverkar.

Om du har frågor

Om du har några frågor om arbetet ta kontakt med:

Tony Nybacka, trädsäkringsledare, Trafikverket

072-574 34 18

Per Stjernberg, Platschef Jacksons Trädvård AB

076- 644 37 83