Pågående arbeten

Södertälje centralort

 • Granövägen, GC-väg
 • Nyköpingsvägen-Släthagsvägen, GC-väg
 • I anslutning till Hantverksvägen - vi drar om del av GC-vägen

Södertälje kommundelar

 • Lövensväg, GC-väg – Järna
 • Tällebyvägen, GC-väg –Järna
 • Österbyvägen, GC-väg – Hölö
 • Södra järnvägsgatan, GC-väg byggstart 2020 - Järna

Södertälje centralort

 • Ny lekplats i Ronna
 • Centralparken i Östertälje rustas upp
 • Brunnsängs lekpark byggs om

Läs mer om dessa parkprojekt här

Södertälje kommundelar

 • Stinsträdgården, totalrenovering – Järna
 • Enegärdet, renovering lekplatser – Järna
 • Ny bro mot Myrstugan från Ljungbackens IP - Järna

Södertälje centralort

 • Spontanidrottsplats i Ritorp
 • Utegym i Pershagen

Läs mer om dessa projekt här

Södertälje kommundelar

 • Hölö IP - konstgräsplan
 • Mölnbo IP - nytt elljusspår

 

 

 • Del av Svaldungevägen breddas och asfalteras.