Pågående arbeten

Gång- och cykelvägsarbeten

Södertälje centralort

 • Ny gång- och cykelbana byggs på Nyköpingsvägen mellan Släthagsvägen-Trollsjövägen och en bit in på Trollsjövägen i Pershagen. Ansluter mot den befintliga gång- och cykelvägen vid fotbollsplan. Byggstart i april 2021, beräknas vNyara klart i början av hösten.
 • Ny gång- och cykelbana utmed Höglandsvägen från korsningen Mossvägen till korsningen Björkbyvägen, byggnation startar i slutet av 2021.

Södertälje kommundelar

 • Järna: Gång- och cykelväg på Sandtorpsvägen
 • Järna: Planerar för gång- och cykelväg Bergsgatan 
 • Enhörna: Komplettera Gång- och cykelväg mot Södertälje
Parkarbeten

Södertälje centralort

 • Lekplats Fornhöjden - planeras

Södertälje kommundelar

 •  
Arbeten idrotts- och motionsplatser

Södertälje centralort

 • Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen

Södertälje kommundelar

 • Mölnbo: Ny lekplats på Mölnbo IP 
 • Mölnbo: Ny idrottshall Mölnbo IP (byggs av Telgefastigheter)
 • Utbyggnad av ishallsentré Ljungbackens IP

 

 

Gatuarbete

Södertälje tätort:

Beläggningsarbeten (asfaltering) av gator, med start i april (står ej i den ordning de genomförs): 

 • Annalundsvägen
 • Björklundsgatan (Del av gatan)
 • Klintvägen
 • Solhemsgatan
 • Björnövägen
 • Bruksgatan
 • Grenvägen
 • Morabergsvägen
 • Verkstadsvägen
 • Hjortronvägen
 • Krusbärsvägen
 • Vinbärsvägen
 • Körsbärsvägen
 • Enbärsvägen
 • Slånbärsvägen
 • Malmbergavägen
 • Höglandsvägen (del av gata)

Andra arbeten:

 • Vi river upp en befintlig trottoar och bygger ny utmed Höglandsvägen från korsningen Sagovägen till korsningen Björkbyvägen.
  Vi justerar kantstenslinjen av en trottoar utmed Höglandsvägen från motorvägsövergången till korsningen Mossvägen.
  På Mossvägen bygger vi en vändplats. Arbetet startar i slutet av 2021.
 • Byte av brunnslock och ny beläggning av Karlshovsvägen i slutet av 2021.

Södertälje kommundelar:

Planerade beläggningsarbeten (asfaltering):

Järna:

 • Violstigen
 • Tunaindustriväg
 • Tällebyvägen
 • Pimpelvägen
 • Enevägen
 • Bergsgatan
 • Hagagatan
 • Sandtorpsvägen
 • Risbrovägen
 • Gc-vägar Eneområdet

Hölö:

 • Del av Granvägen
 • Gc-väg Olofsväg

Mölnbo:

 • Stenbyvägen
 • Trollvägen
 • Kvarnvägen
 • Backvägen

Enhörna:

 • Bäverstigen
 • Lostigen
 • Utterstigen
 • Ekorrstigen
 • Mårdstigen
 • Gc-väg Plöjarstigen
 • Gc-väg mot Södertälje

 

Trafiksäkerhetsarbeten:

Södertälje tätort:

 • Två övergångsställen byggs om till så kallade gångpassage vid korsningen Höglandsvägen/Sagovägen.

Järna:

 • Farthinder, Tvetavägen/Fjärilstigen, Enevägen/Kyrkvägen, Tavestavägen
 • Bygdevägar: Pärlängsområdet, Kallforsområdet, Myrstigen

Hölö:

 • Farthinder: Eriksbergsv/Månvägen
 • Bygdevägar: Domaringsvägen, Nyhemsvägen, Vivägen

Mölnbo:

 • Förbättra Fristavägen
 • Bygdevägar: Kvarnvägen, Stenbyvägen

Enhörna:

 • Hastighetsdisplay: Lillängsvägen
 • Bygdeväg: Odlarvägen, Plöjarvägen.