Pågående arbeten

Gång- och cykelvägsarbeten

Södertälje centralort

 • I anslutning till Hantverksvägen - vi drar om del av GC-vägen
 • Birkavägen, ny GC-väg på del av Birkavägen

Södertälje kommundelar

 • Södra järnvägsgatan, GC-väg byggstart 2020 –  Järna
 • Mossvägen  Gc-väg - Järna
 • Skolvägen Gc-väg  – Mölnbo
Parkarbeten

Södertälje centralort

 • Ny lekplats i Ronna
 • Lekplats Fornhöjden
 • Upprustning lekplats Brunnsängs gärde

Läs mer om dessa parkprojekt här

Södertälje kommundelar

 • Logsjörundan, förbättring, Järna – planeringsfas
Arbeten idrotts- och motionsplatser

Södertälje centralort

 • Spontanidrottsplats i Ritorp
 • Utegym i Pershagen
 • Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen

Läs mer om dessa projekt här

Södertälje kommundelar

 • Mölnbo IP - nytt elljusspår – pågår.
 • Ljungbackens IP – bygga in isyta, fler omklädningsrum m.m. -Upphandlingsfas

 

 

Gatuarbete
 • Del av Svaldungevägen breddas och asfalteras.