Pågående arbeten

Gång- och cykelvägsarbeten

Södertälje centralort

Slutfört:

 • I anslutning till Hantverksvägen - vi drar om del av GC-vägen 
 • Birkavägen, ny GC-väg på del av Birkavägen 

Södertälje kommundelar

Slutfört:

 • Södra järnvägsgatan, GC-väg –  Järna
 • Mossvägen Gc-väg - Järna
 • Skolvägen Gc-väg  – Mölnbo
Parkarbeten

Södertälje centralort

 • Lekplats Fornhöjden - planeras

Södertälje kommundelar

 • Logsjörundan, förbättring, Järna – första etappen klar (jan 2021)
Arbeten idrotts- och motionsplatser

Södertälje centralort

 • Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen

Södertälje kommundelar

 • Mölnbo IP - nytt elljusspår – pågår.
 • Ljungbackens IP – bygga in isyta, fler omklädningsrum m.m. -Upphandlingsfas

 

 

Gatuarbete
 • Del av Svaldungevägen breddas och asfalteras - slutfört