Pågående arbeten

Gång- och cykelvägsarbeten

Södertälje tätort 

Planerade beläggningsarbeten av gång- och cyckelväg med start april 2022 (står ej i den ordning de genomförs): 

Adress: Sträcka:
Bergsättravägen del 1 Bergsättravägen-Solhemsgatan
Bergsättravägen del 2 Bergsättravägen-Utsiktsvägen
Gjuteriporten från cirkulationsplats och 130 m in mot centrum
Holmfastvägen Del väster om Karlslundsgatan
Holmfastvägen Holmfastvägen 31 - Drejarvägen
Holmfastvägen Drejarvägen - Brolundavägen
Holmfastv-östra sidan Handbollsvägen 11 - Fotbollsvägen
Högloft Högmov-Äppelgr-Pärongr-Genetaleden
Nyköpingsvägen Stålhamravägen - Granparksvägen
Nyköpingsvägen Genetaleden - Stålhamravägen
Nyköpingsv-Löjan Skomakarg-Infart Löjan 20
Ronna del 1 Fornstigen-Robert Anbergsv
Ronna del 2 Fornstigen-Kämpevägen
Strängnäsvägen Kämpevägen - Robert Anbergs väg
Tobaksparken  
Telgehusvägen Birkavägen - Barrstigen
Saltskog del 1 Nyköpingsvägen - Saltskog centrum
Saltskog del 2 Skogsvaktarvägen - Förvaltarvägen
Stenbergavägen  
Ågärdevägen del 1 Ågärdevägen - Brogatan
Ågärdevägen del 2 Nyköpingsvägen
Ängsgatan Ottesångsvägen - Karlhovsbacken

Södertälje kommundelar 2022

Parkarbeten

Södertälje centralort

 • Lekplats Fornhöjden - planeras

Södertälje kommundelar

 •  
Arbeten idrotts- och motionsplatser

Södertälje centralort

 •  

Södertälje kommundelar

 •  

 

 

Gatuarbete

Södertälje tätort:

Planerade beläggningsarbeten* (asfaltering) och ombyggnation av gator** (exempelvis kantsten, omdimensionering av vägbana/trottar mm).
Start i april 2022 (står ej i den ordning de genomförs): 

Gata Sträcka
Algatan* Birkavägen - Skogsgatan
Almviksvägen* Centralvägen - Kinandervägen
Aspegrensvägen* Österåtvägen - Jakob Borgmästares väg
Bergaholmsvägen* Wedavägen - Morabergsvägen
Blomdalavägen* Blomstervägen -Blombackagatan
Badvägen* Torpavägen -Vpl
Björkgatan* Forkargatan - Vpl
Brinkvägen* Erik Dahlbergsväg - Tomtevägen
Bruksgatan* Birkavägen - Lövlundsgatan
Drejarvägen* Holmfastvägen - Brolundavägen
Dvärgvägen* Björkbyvägen - Brinkvägen 
Erik Dahlbergs väg** Idrottsvägen - Doktorsvägen
Erikshällsgatan* Liljevalchsgatan - Kolonigatan
Erikshällsgatan* Kolonigatan - Parkgatan
Falkvägen* Erik Dahlbergs väg - Högåsavägen
Fogdetorpsvägen* Rektorsvägen - Idrottsvägen
Fogdetorpsvägen* Rektorsvägen - Stockholmsvägen
Fotbollsvägen* Korgbollsvägen - VPL
Fribovägen* Mariekällgatan - vpl
Gabrielsvägen** Telgehusvägen - Ragnhildsborgsvägen
Genetaleden* Biltema Cpl - Hantverksvägen
Granhemsvägen* Tallhöjdsvägen - Vpl
Gökvägen* Grödingevägen - Källängsvägen
Hagtornsvägen* Karlhovsvägen - Häckvägen
Hedinvägen* Solvägen - Vpl
Hovslagarvägen*  
Häckvägen* Karlhovsvägen - Hagtornsvägen
Höglandsvägen* Tegelängsvägen - Folkparksvägen
Högloftsvägen* Genetaleden - nr 49
Idunavägen* Blomstervägen - Blombackagatan
Jarlavägen* Rimfrostvägen - Centralvägen
Karlslundsgatan** Fredsgatan - Holmfastvägen
Karlshovsvägen* Nr 5 - 26
Kolonigatan* Trädgårdsgatan - Erikshällsgatan
Korgbollsvägen* Fotbollsvägen - Vpl
Krukmakarvägen* Drejarvägen - Brolundavägen
Källängsvägen* Rimfrostvägen - Vpl
Kämpevägen** Robert Anbergs väg - Ägostigen
Lagmansvägen* Erik Dahlbergs väg - Doktorsvägen
Liljevalchsgatan* Erikshällsgatan - Västergatan
Lindåsvägen* Grödingevägen - Vårvägen
Lokevägen* Blombackagatan - Floravägen
Lundtorpsvägen* Rosenlundvägen - Tegelängsvägen
Mariekällgatan** Liljevalchsgatan - Västergatan
Mikaelsvägen* Gabrielsvägen - Vpl
Oxbacksgatan* Bondegatan - S:ta Ragnhildsgatan
Oxelgrensvägen* Brunnsängsvägen - Virkesvägen
Oxelgrensvägen-Grenv* Kantstenssättning
Oxelgrensvägen* Oxelgrensvägen nr 35 - Vpl
Parkgatan* GC Parkgatan 12B - Erikshällsgatan
Rimfrostvägen* Grödingevägen - Rännilsvägen
Rosenlundsvägen* Jakob Borgmästares väg -  Tegelängsvägen
Rännilsvägen* Grödingevägen - Jarlavägen
Smedvägen*  
S:ta Ragnhildsgatan* Oxbacksgatan - Vpl
Sofiehillsvägen* Gökvägen - Vpl
Solvägen* Centralvägen - Kinandervägen
Storgatan, Sländan* Kronstrandsgatan - Lampan
Söderbergsgatan* Täppgatan - Badparken
Tallhöjdsvägen* Bruksgatan - Vpl
Tellgrensvägen* Tallhöjdsvägen - Vpl
Tomtevägen* Sagovägen - Högåsavägen
Torpavägen* Sydhamnsvägen - Badvägen
Trollvägen* Björkbyvägen - Högåsavägen 
Trädgårdsgatan* Kolonigatan - Evalundsgatan
Täppgatan* Övre Torekällgatan - Badparken
Vibergsvägen* Liljemovägen - Lövtorpsvägen
Virkesvägen* Brunnsängsvägen - Oxelgrensvägen
Vårvägen* Erik Dahlbergs väg - Högåsavägen
Vårvägen*

Tvärgata del Högåsavägen - Brinkvägen

Vårvägen* Erik Dahlbergs väg - Lindåsvägen
Övre Villagatan* Ängsgatan - Täppgatan

 

Andra arbeten:

 • Stenvalvsbron på Slussholmen byggs om. Det innebär att Slussgatan kommer att vara avstängd för trafik från 14 mars 2022 till senhösten 2022. Läs mer om arbetet här. 
 • Köpmangatan är ett pågående arbete som beräknas vara klart hösten 2022. Arbetet hänger ihop med byggnationen av Kanaltorget. Läs mer om arbetet här.

Södertälje kommundelar:

Planerade beläggningsarbeten (asfaltering):

Järna:

 •  

Hölö:

 •  

Mölnbo:

 •  

Enhörna:

 •  

 

Trafiksäkerhetsarbeten:

Södertälje tätort:

 •  

Järna:

 •  

Hölö:

 •  

Mölnbo:

 •  

Enhörna:

 •