Pågående arbeten

Gång- och cykelvägsarbeten

Södertälje centralort

 • Ny gång- och cykelbana byggs på Nyköpingsvägen mellan Släthagsvägen-Trollsjövägen och en bit in på Trollsjövägen i Pershagen. Ansluter mot den befintliga gång- och cykelvägen vid fotbollsplan. Byggstart i april 2021, beräknas vara klart i början av hösten. 

Södertälje kommundelar

 • Järna: Gång- och cykelväg på Sandtorpsvägen
 • Järna: Planerar för gång- och cykelväg Bergsgatan 
 • Järna:Planerar för gång- och cykelväg Tavestavägen
 • Enhörna: Komplettera Gång- och cykelväg mot Södertälje
Parkarbeten

Södertälje centralort

 • Lekplats Fornhöjden - planeras

Södertälje kommundelar

 • Logsjörundan, förbättring, Järna – första etappen klar (jan 2021)
Arbeten idrotts- och motionsplatser

Södertälje centralort

 • Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen

Södertälje kommundelar

 • Mölnbo: Ny lekplats på Mölnbo IP 
 • Mölnbo: Ny idrottshall Mölnbo IP (byggs av Telgefastigheter)

 

 

Gatuarbete

Södertälje tätort:

Beläggningsarbeten (asfaltering) av gator, med start i april (står ej i den ordning de genomförs): 

 • Baggåsvägen (Del av gatan)
 • Annalundsvägen
 • Alvåsvägen
 • Lindsborgsvägen
 • Stenevägen
 • Enstavägen
 • Björnmossvägen
 • Vitmossvägen
 • Renlavsvägen
 • Silvermossvägen
 • Ormbunksvägen
 • Björklundsgatan (Del av gatan)
 • Klintvägen
 • Stenhällsvägen
 • Solhemsgatan
 • Utsiktsvägen
 • Lillvägen
 • Krokvägen

Södertälje kommundelar:

Planerade beläggningsarbeten (asfaltering):

Järna:

 • Violstigen
 • Tunaindustriväg
 • Tällebyvägen
 • Pimpelvägen
 • Enevägen
 • Bergsgatan
 • Hagagatan
 • Sandtorpsvägen
 • Risbrovägen
 • Gc-vägar Eneområdet

Hölö:

 • Del av Granvägen
 • Gc-väg Olofsväg

Mölnbo:

 • Stenbyvägen
 • Trollvägen
 • Kvarnvägen
 • Backvägen

Enhörna:

 • Bäverstigen
 • Lostigen
 • Utterstigen
 • Ekorrstigen
 • Mårdstigen
 • Gc-väg Plöjarstigen
 • Gc-väg mot Södertälje

 

Trafiksäkerhetsarbeten:

Järna:

 • Farthinder, Tvetavägen/Fjärilstigen, Enevägen/Kyrkvägen, Tavestavägen
 • Bygdevägar: Pärlängsområdet, Kallforsområdet, Myrstigen

Hölö:

 • Farthinder: Eriksbergsv/Månvägen
 • Bygdevägar: Domaringsvägen, Nyhemsvägen, Vivägen

Mölnbo:

 • Förbättra Fristavägen
 • Bygdevägar: Kvarnvägen, Stenbyvägen

Enhörna:

 • Hastighetsdisplay: Lillängsvägen
 • Bygdeväg: Odlarvägen, Plöjarvägen.