Sommargata

Sommaren 2022 provar Södertälje på sin första sommargata. Målet med sommargata är att främja folkliv och fotgängare genom att skapa en trivsam och mysig stadsmiljö. Det är också ett sätt att hitta nya användningsområden till gaturum.

För att göra en gata mer tillgänglig och trygg för fotgängare samt för att tillfälligt kunna möblera gaturummet under sommarmånaderna regleras gatan om till gångfartsområde eller gågata.

Strandgatan som sommargata

Tekniska nämnden beslutade att prova göra delar av Strandgatan till sommargata 2022. Under sommarmånaderna stängs merparten av de kommunala parkeringsplatserna av i förmån för olika slags sittmöbler och uteserveringar. Vistelseplatserna smyckas med blomsterurnor och belysning för att skapa en attraktiv miljö där man kan träffa sina vänner, njuta av vädret eller äta en bit mat.

Arbetet för sommargatan har genomförts i dialog med näringsidkarna längs med gatan för att lyssnat in företagens behov och önskemål. Utöver utformningen av gaturummet tittar kommunen också på möjligheten att, tillsammans med Södertälje city, planera ett kultur- och evenemangsprogram för sommargatan.

Kommunen kommer att utföra trafikmätningar, en innan etbleringen och två till under tiden för sommargatan, för att utvärdera trafikfrågor såsom trafikmängder, tid, andel tungtrafik samt hur den nya trafikregleringen efterlevs.

Fortsatt arbete med sommargator

Det är tekniska nämnden som beslutar om nya eller förnyade sommargator. I höst utvärderas sommarens provperiod av Strandgatan som sommargata, vilket också kommer ligga till grund för kommande beslut om sommargator.