Snöröjning - aktuell information

Här hittar du information om det aktuella snöröjningsläget.

Tisdag 5 mars, ser vårt arbete med vinterväglaget ur så här:

 • Vi var ute och saltade vägarna tidigt i morse.

 

Torsdag 28 februari,

 • Det är fortsatt fint väder och lugnt på snöröjningsfronten. I en liten del av centrum har det börjat sopas på gångstråk och backar där det ligger väldigt mycket grus. Dock kommer den stora sandsopningen inte dra igång förrän om 3-4 veckor, i månadsskiftet mars/april. Under påsklovet kommer man att sopa skolor och förskolor. Det må se ut som att våren kommit för att stanna nu, men vädret framöver kan fortfarande ändra snabbt och vintern kan göra besök på nytt. 

 

Tisdag 26 februari:

 • Det har varit fint vädrer och gatorna samt gång- och cykelbanorna torkar upp. Vi väntar med upptagning av grus då vintern inte är över än och det fortfarande kan komma snö.

 

Torsdag 21 februari, 

 • Det är torrt på de flesta vägar och gångbanor men vi halkåtgärdar där det behövs.

 

Onsdag 20 februari, 

 • Tidigt i morse halkåtgärdade vi flera backar så att bussar och annan trafik kunde ta sig fram

 

Måndag 18 februari, 

 • I helgen har vi halkåtgärdat flera backar så att bussar, och annan trafik, kunde ta sig fram
 • Annars lungt i vinterväglaget, vi fortsätter att hålla koll på väderrapporterna.

 

Onsdag 13 februari,

 • I natt var vi ute saltade lederna.
 • Idag fortsätter vi arbetet med att ta forsla bort snö.

 

Tisadag 12 februari, 

 • Idag fortsätter vi arbetet med att ta forsla bort snö.

 

Måndag 11 februari, 

 • I natt var vi ute saltade lederna.
 • Idag fortsätter vi arbetet med att ta bort snöhögar.
 • Vi fyller också på grus i våra silos.

 

Fredag 8 februari

 • Under natten till fredag har vi forslat bort snöhögar och -vallar från flera platser i tätorten.
 • Idag forslar vi bort snö främst från Birkavägen.
 • Vi fyller på grus i våra silos.
 • Vi har påbörjat grusning av alla gång- och körbanor, vilket vi fortsätter med under dagen. 

 

Torsdag 7 februari

 • Onsdagkväll var vi ute och saltade våra mest trafikerade vägar, framför allt vägar som trafikeras av busslinjer.
 • Idag forstätter vi att forsla bort snö som byggts på av snöröjningen, från bussgator och flera andra platser där högarna har blivit skrymmande och skymmande. Arbetet kommer att pågå under en längre tid. 
 • Vi forstätter också arbetet med att se över, och åtgärda, de felanmälningar som har kommit in till oss.

Onsdag 6 februari

 • Tidigt i morse var vi ute och saltade våra mest trafikerade vägar, framför allt vägar som trafikeras av busslinjer.
 • Idag börjar vi forsla bort de stora snöhögarna, som byggts på av snöröjningen, från bussgator och flera andra platser där högarna har blivit skrymmande och skymmande. Arbetet kommer att pågå under en längre tid. 
 • Vi ser över felanmälningar som inkommit till oss, vilka som redan blivit åtgärdade och vilka som behöver åtgärdas.
 • Vi fyller dessutom på grus i en av våra stora silos samt fyller på våra sandstationer.

Tisdagen 5 februari

 • Under dagen har det blivit plusgrader vilket, tillsammans med det lätta snöfallet under natten, har gjort att snö som tidigare plattats till på plogade vägar och gång- och cykelvägar nu luckrats upp. Det har gjort att vägar blivit moddiga och upplevs som mer svårframkomliga.
 • Vid lunchtid kallades varje tillgänglig enhet ut  för att ploga vägar, gator, gång cykelvägar skolor, förskolor och parkeringar. Totalt tar det cirka 10 timmar att köra klart hela tätorten i kommunen. 
 • Under dagen har väderprognoserna för snöfall ändrats kraftigt på kort tid vilket har gjort att det varit svårt att planera för bästa tidpunkten att köra ut plogbilarna.

Måndagen 4 febuari

 • Det kom 15-20 cm snö under helgen och på grund av att det varit tung, blöt snö har det tagit längre tid än vanligt att ploga, över 10 timmar att få allt färdigplogat. Några få områden fick vänta lite extra länge för plogning. En maskin gick sönder och det har också varit svårplogat på sina ställen med bilar som stått i vägen på villagator.
 • Under dagen har arbetet fortsatt med plogning samt bortforsling av mängder av snö med snöslunga och lastbil för bättre framkomlighet.

 

Läs mer om vårt arbete med vägar och gator under vinterhalvåret.