Trafik och resande

Det är lätt att resa till och från Södertälje, men även inom kommunen med buss, pendeltåg och fjärrtåg.

Vi prioriterar arbetet med kollektivtrafiken och är måna om att så mycket det går anpassa bussarnas tidtabell för att du lätt ska kunna byta till en annan buss eller pendeltåg. I kommunen finns sex pendeltågsstationer och cirka 570 busshållplatser. 

Södertälje satsar på oskyddade trafikanter. Enligt Södertälje översiktplanen är oskyddade trafikanter högsta prioritet.
Att gå är ett bra sätt hålla sig i form och nå en bättre hälsa. Många av de åtgärder som görs för cyklister är också bra för gående.

Det finns leder och promenader i Södertälje kommun. Både i Södertälje centralort och i övriga kommunen.

Södertälje kommun satsar på cykling. Vi vill få flera att cykla på fritiden och som pendelcykling till jobbet och skolan. Cykelnätet förbättras och byggs ut. Cykelparkeringar, både med och utan tak byggs för att underlätta att ställa ifrån sig cykel. 

För att göra det lättare att hitta på cykelvägarna, så finns det tillgång till cykelkarta både att ladda ner från nätet och i pappersform, där det också finns rekommenderade utflyktsmål. Cykelvägvisning sattes upp i Södertälje centralort under 2015, för att ytterligare höja orienterbarheten på gång- och cykelnätet.

Kommunen finns två platser för att pumpa cykeln eller barnvagnen. Dessa är belägna vid Östertälje station och på Ekdalsgatan i centrala Södertälje.

På Mälarbron i central Södertälje finns två cykelräknare. Dessa har räknat cyklister sedan 2013. 

Ser du något som är fel eller någon brist i cykelnätet, så är du välkommen att höra av dig. Det kan göras i felanmälan, som kan göras via app, webformulär eller telefon (se felanmälan).

Det är lätt att åka buss både till och från Södertälje, men även inom kommunen.

Det är Nobina som kör bussarna på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting.

Använd Nobinas reseplanerare Res i Stockholm eller Stockholms lokaltrafiks reseplanerare när du söker information om hur och när du kan resa.

Du kan ladda ner appen Res i Stockholm via Google play eller App Store.

Du kan ladda ner appen SL - reseplanerare och biljetter via Google play eller App Store.

Från vissa bostadsområden kan du som är äldre eller har svårt att röra dig åka med Närtrafik till centrum och sjukhuset.

Du tar dig enkelt till och från Södertälje med pendeltåg. Det tar 44 minuter mellan Stockholm C och Södertälje C. Linje 36 har tre hållplatser i kommunen: Östertälje, Södertälje hamn och Södertälje C.

Men du kan även åka pendeltåg till Södertälje Syd, Järna, Mölnbo och Gnesta med linje 37.

Det är MTR som kör bussarna på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting.

Använd Nobinas reseplanerare Res i Stockholm eller Stockholms lokaltrafiks reseplanerare när du söker information om hur och när du kan resa.

Du kan ladda ner appen Res i Stockholm via Google play eller App Store.

Du kan ladda ner appen SL - reseplanerare och biljetter via Google play eller App Store.

Vid pendeltågsstationerna Östertälje och Södertälje hamn kan du kostnadsfritt infartsparkera din bil om du ska åka vidare med pendeltåg.

Regiontågen stannar vid Södertälje Syd. Resan mellan Stockholm C och Södertälje Syd tar cirka 21 min. Gå in på SJ:s webbplats sj.se för reseinformation. Om du åker regiontåg enbart i Mälardalen finns ett speciellt månadskort, Movingo, för SJ-tåg Södertälje Syd–Stockholm C.

Det är Nobina som kör bussarna i Södertälje kommun på uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting.

Använd Nobinas reseplanerare Res i Stockholm eller Stockholms lokaltrafiks reseplanerare när du söker information om hur och när du kan resa.

Du kan ladda ner appen Res i Stockholm via Google play eller App Store.

Du kan ladda ner appen SL - reseplanerare och biljetter via Google play eller App Store.

Du som vill åka kollektivt mellan Södertälje och  Trosa, Vagnhärad eller Strängnäs kan resa med Länstrafiken Sörmlands gröna bussar.