Cykla i Södertälje

Samhällsbyggnadskontoret,Sbk, strävar efter att bygga ut cykelvägar i Södertälje för att öka framkomligheten och säkerheten för cyklister. År 2013 tog därför kontoret fram Cykelplanen, som ett verktyg för att kunna planera nya cykelvägar.

Södertälje kommun satsar på cykling. Vi vill få flera att cykla på fritiden och som pendelcykling till jobbet och skolan. Cykelnätet förbättras och byggs ut. Cykelparkeringar, både med och utan tak byggs för att underlätta att ställa ifrån sig cykel. 

För att göra det lättare att hitta på cykelvägarna, så finns det tillgång till cykelkarta både att ladda ner från nätet och i pappersform, där det också finns rekommenderade utflyktsmål. Cykelvägvisning sattes upp i Södertälje centralort under 2015, för att ytterligare höja orienterbarheten på gång- och cykelnätet.

Kommunen har två stationer för att pumpa cykel. En finns vid Östertälje station och en på Ekdalsgatan (kortsidan Kringlan) i centrala Södertälje.

Du vet väl att:

  • om du är under 15 år måste du alltid använda cykelhjälm när du cyklar.

Din cykel måste alltid ha:

  • ringklocka
  • broms

Vid mörker måste cykeln ha:

  • strålkastare fram
  • lykta med rött ljus bak
  • reflexer

Missa inte vår cykelkarta med lokala cykelvägar och utflyktsmål.