Vintercyklisten 2018-2019

Kampanjen Vintercyklisten är en utmaning som syftar till att få fler att cykla även på vinterhalvåret. Många ställer cykeln denna årstid, och börjar istället ta bilen eller bussen. Utmaningen hoppas vi ska leda till att fler upptäcker att det faktiskt går att cykla på vintern, och att det finns många fördelar med detta. 

Utmaningen

Våra 40 vintercyklister är nu utvalda och ska under perioden 1 december till 31 mars:

  • Cykla totalt minst 3 km per dag (1,5 km i vardera riktningen) minst 3 dagar i veckan till sin arbetsplats. Dessa resor ska registreras i appen Strava. Tanken är också att Vintercyklisterna ska felanmäla dåligt snöröjda cykelbanor och annat som kan hindra deras vintercykling. 

Våra vintercyklister får bland annat dubbdäck samt byte till dubbdäck, ett litet startpaket samt tips, inspiration och stöd från både kommunen och andra som vintercyklar. 

Följ våra vintercyklister på bloggen!

Våra 40 vintercyklister har valts ut och börjat cykla. Hela resan under dessa månader kan du följa på vår blogg, där vi även berättar om alla fördelarna med att cykla och ger tips och inspiration. Här hittar du bloggen! 

För att få delta ska du:

  • Vara minst 18 år gammal
  • Vara bosatt i Södertälje kommun

Du som deltar åtar dig att:

  • Rapportera dina resor i en app eller via en dator
  • Komma på ett startmöte innan utmaningsperioden (15 november kl 18)
  • Delta i ett avslutningsmöte efter perioden
  • Svara på två enkäter
  • Vara en ambassadör för vintercykling i din bekantskapskrets och på arbetsplatsen/skolan

Du ska även vara beredd på att synas i media och i kommunens informationskanaler.

Denna typ av kampanj är väl beprövad och har genomförts i många svenska kommuner. De som deltar har rapporterat att de känt sig friskare och gladare när de vintercyklat, och majoriteten har fortsatt att cykla kommande vintrar.

Detta år är Södertälje en av 11 kommuner i Stockholms län som genomför en vintercyklingskampanj. Bor du i en annan kommun än Södertälje och vill bli vintercyklist? Pröva att söka hos en av dessa kommuner:

• Haninge

• Huddinge

• Järfälla

• Lidingö

• Nacka

• Sollentuna

• Stockholms stad

• Sundbyberg

• Vallentuna

• Österåker

Tips och råd om att cykla på vintern

Tips på hur du förbereder dig och din cykel för vintern. 

Guide till hur du rustar din cykel säkert.

Snöröjning

Har du synpunkter på snöröjningen? Gör då en felanmälan. Du kan göra din felanmälan via appen ”Felanmälan Södertälje kommun”, eller här på vår webb för felanmälan. 

vintercyklisten-1200.jpg